Ders Notları, Genel

Ekoller

1.YAPISALCILIK:

Psikolojinin konusu bilinçtir.

Bunun için “içe bakış” yöntemi kullanılmalıdır.

İçsel duygular, sezgiler ve düşüncelere odaklanır.

2. İŞLEVSELCİLİK (FONKSİYONALİZM):

Zihin ve davranışın işlevleri üzerinde durulmalıdır.

Kişiliği ve davranışı çevreye uyum süreci olarak ele alırlar.

3. DAVRANIŞÇILIK:

İçe bakış yöntemini tümüyle reddeder.

Sadece gözlenebilen davranışlar incelenmelidir.

Davranışlar Uyaran-Tepki (U-T) zinciri içinde incelenir.

4. BİLİŞSEL YAKLAŞIM:

İnceleme alanı zihinsel süreçlerdir.

Birey uyarıcıyı alan, hatırlayan, yorumlayan ve tepki gösteren varlıktır.

Anlama, anlamlandırma, kodlama, hatırlama, geri getirme gibi zihinsel süreçleri dikkate alır.

5. PSİKANALİZ:

İnsan davranışlarının temel nedeni bilinç dışıdır.

Önemli olan bilinç dışındaki unsurların açığa çıkarılmasıdır.

6. İNSANCIL (HÜMANİST):

Bireyin doğuştan “iyi” olduğunu söylerler. (Özben)

Bireyin kişiliğini ve davranışlarını benlik algısı belirler.

Davranışların temelinde ihtiyaçlar vardır.

7. EKOLOJİK YAKLAŞIM:

Bireyin gelişiminde ekolojisi yani çevresi önemli yer tutar. Bu modelde çocuk merkezde yer alır. Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilendiği gibi, çocuk da onları etkiler.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir